De voetbalbond komt tussen in bepaalde medische kosten die rechtstreeks oorzaak zijn van het ongeval tijdens het beoefenen van de voetbalsport in clubverband.

Kwetsuren, enz.... die reeds voordien bestonden zijn niet verzekerd (bvb tendinitis, hyperventilatie, verergeren van een bepaalde kwetsuur enz).

Niet alle kosten worden terug betaald zoals farmaceutische producten, speciale taping enz. Bij twijfel over mogelijke terugbetaling kan je best vooraf inlichtingen vragen aan de KBVB.

Tussenkomst bij kiné of speciale behandelingen worden maar gegeven indien VOORAF toestemming werd verkregen van de KBVB. 
Opgelet: bijkomende kinébeurten dienen opnieuw te worden goedgekeurd door de KBVB!

Indien men als speler beter verzekerd wenst te zijn (zoals loonverlies, betaling van alle medische kosten, dagvergoeding….) dient de speler zelf een privéverzekering of hospitalisatieverzekering af te sluiten.

 

Werkwijze:

Het aangifteformulier van de KBVB bestaat uit 2 delen. 
* eerste deel is de “AANGIFTE VAN ONGEVAL”
* tweede is het “MEDISCH GETUIGSHRIFT”.
Deze documenten kan je hier downloaden.

Het document “medisch getuigschrift” dient te worden ingevuld door de behandelende arts. De datum die de arts invult op dit document, is de datum van de eerste raadpleging.

Het document “Aangifte van ongeval” dient u zelf zoveel als mogelijk in te vullen.

Deze 2 documenten samen met een kleefbriefje van jouw ziekenfonds dient je te bezorgen aan de gerechtigd correspondent Johan De Clercq (Provincieweg 515 in Hillegem) - GSM: 0477-87 64 38).

Dit dient allemaal zo snel mogelijk te gebeuren omdat deze documenten binnen de 21 kalenderdagen na datum van het ongeval door onze gerechtigd correspondent dienen te worden opgestuurd naar de KBVB. Komt de aangifte te laat, dan kan je niet rekenen op een tussenkomst van de KBVB!

Na ongeveer 2 à 3 weken ontvangt onze club van de KBVB “een geneeskundig attest van herstel”, samen met het dossiernummer. Dit zal je door de club worden overhandigd.  

Opgelet: je betaalt in eerste instantie zelf de gemaakte medische kosten. Hou alle bewijsstukken goed bij, het dossiernummer dien je te vermelden op elk bewijsstuk.

Vervolgens ga je bij jouw mutaliteit langs voor terugbetaling. Enkel het niet terugbetaalde gedeelte van de ziekenkas, kan je recuperen via de KBVB.

Op het einde van de behandeling dient het “getuigschrift van herstel” te worden ingevuld door de behandelende geneesheer. Dit getuigschrift dien je samen met de bewijstukken en overzicht terugbetaling door jouw ziekenkas, aan de clubsecretaris te bezorgen. De club zal dit opsturen naar de KBVB.

De KBVB zal het bedrag, verminderd met haar administratieve kosten, overschrijven op de rekening van onze club die dit bedrag zal doorstorten op de rekening van de speler of diens ouders.

De club zal zelf niet tussenkomen in het betalen van de onkosten of de geleden schade m.b.t. het sportongeval, de betrokken speler dient hiervoor beroep te doen op de KBVB, zijn of haar mutualiteit, privé – of hospitalisatieverzekering.

Bij Vypconsult, één van onze sponsors, kan een interessante aanvullende sportverzekering worden afgesloten. DVV is écht een specialist op dit gebied van aanvullende sportpolissen. Zeker een aanrader !!! Bezoek  hun website.

dvv 01