Image

Voorwoord

 

Onze club werd gesticht in 1928 en bestaat dus 90 jaar in 2018. Op vele gebieden zal dit een uitdagend jaar worden om onze Jeugd, G-kids, Dames, Heren en hun supporters het beste aan te bieden voor de toekomst. Wat bij velen ondertussen bekend is.
Van de complete aanpak van de terreinen, met als speerpunten de aanleg van een kunstgrasveld op het B-terrein en de heraanleg van de wielerpiste rond het A-terrein, tot het opstarten van een dameselftal in 3e provinciale.
Momenteel tellen we meer dan 300 actieve leden. Netjes onderverdeeld in 16 jeugdploegen, G-kids, een dameselftal, onze Beloften en Herenelftal, waarbij de Heren in de zeer aantrekkelijke 2e provinciale uitkomt met tal van andere streekploegen. 

Tijdens de week zijn er de traditionele trainingen en vrijdag, zaterdag en zondag worden er regelmatig wedstrijden georganiseerd met zaterdag onze traditionele wedstrijddag, waarbij het op de koppen lopen is in de kantine. Ook op zondag speelt het Herenteam voor gemiddeld 200 supporters en vrijdag is er dus als extra het Damesteam die afwisselend met de Beloftenploeg hun wedstrijd zullen spelen.

Onze club werkt dus hard om kwaliteit aan te leveren waarvan deze website een mooie voorbeeld is.

Kuier hier rustig rond en kom meer te weten over onze werking. We proberen zoveel mogelijk alle informatie vers van de pers te houden. En kom zeker eens langs in het Sportpark in Borsbeke voor een babbel vóór en na de wedstrijd of een training.

Het Hoofdbestuur

Agenda

Image

Trainingschema's seizoen 2019-2020

Schema vanaf September

Onze club

Hoofdbestuur

 • Dirk Van Yperzele - voorzitter - 053 62 87 20
 • Hubert Goossens - Erevoorzitter - 0495 27 48 30
 • Patrick De Wilde - Gerechtigd Correspondent - Sportief verantwoordelijke Dames - 0494 13 28 53
 • Johan De Clercq - Penningmeester - 0477 87 64 38
 • Hugo Schamp - Sportieve Cel - 0494 82 18 90
 • Dietrich Buyle - Sportieve Cel - Wedstrijdadministratie - 0479 35 74 79
 • Glenn Coppens - Sportieve Cel - 0496 11 45 34
 • Wim De Moor - Sportieve Cel - Ploegafgevaardigde - 0495 77 32 42
 • André Coppens - Infrastructuur - 0491 73 00 27
 • André Wijnendaele - Sponsoring - Secretaris - Ledenadministratie - 0472 73 17 22
 • David De Keyser - Jeugdvoorzitter en Sociale Media - 0478 59 40 85
 • Jonathan Van Daele - Sporttechnische commissie - 0493 40 15 34

Clubvisie

Onze visie is gebaseerd op de vaste overtuiging dat de jeugdopleiding een cruciale rol speelt binnen de club. KVC De Toekomst Borsbeke wil zich de komende jaren profileren als een voetbalclub die de jeugdopleiding als middel en als doel heeft van haar bestaan. Onder het motto "De jeugd, de Toekomst" ziet de club het verder uitbouwen van een kwalitatieve jeugdopleiding als de garantie voor een duurzaam bestaan. Bijgevolg zal de club nooit financiële avonturen aangaan voor de uitbouw van het eerste elftal. Meisjes en jongens uit onze eigen jeugdopleiding dienen op termijn de ruggengraat te vormen van het eerste elftal, aangevuld met spelers afkomstig uit Groot-Herzele of de naburige gemeenten. Hierdoor zullen de supporters zich opnieuw kunnen associëren met hun favoriete club.

Download de gratis app van ProSoccerData

Bekijk je kalender met trainingen, wedstrijden, afgelastingen en activiteiten
voortaan ook op je smartphone of tablet !!!

Image
Image

Nuttige Info

Verzekeringen

 • Onze club heeft volgende verzekeringen afgesloten:
 • DVV polis Objectieve aansprakelijkheid met referentie: O-11/1511.184/00-B
 • DVV polis Brand en Varia met referentie: C-26/1285.555/04-B
 •  DVV polis Georganiseerd Vrijwilligerswerk met referentie: 11/1605.726/00-B
 • KBC polis Bedrijfsmaterieel met referentie: 92.731.568-0000

Procedure medische afwijking

Voor de procedure medische afwijking, kan je hier alle info aantreffen.

Fotograaf

Dank aan Guy De Mulder als leverancier van prachtige foto's doorheen de jaren

Sportongeval

Algemeen

Tijdens trainingen, wedstrijden en tornooien zijn onze leden verzekerd tegen sportongevallen. Wie en wat is verzekerd, kan je allemaal terugvinden op de website van Voetbal Vlaanderen.

Werkwijze

Het aangifteformulier van de KBVB bestaat uit 2 delen.

 • eerste deel is de “AANGIFTE VAN ONGEVAL”
 •  tweede is het “MEDISCH GETUIGSHRIFT”.

Deze documenten kan je hier downloaden.

Het document “medisch getuigschrift” dient te worden ingevuld door de behandelende arts. De datum die de arts invult op dit document, is de datum van de eerste raadpleging.

Het document “Aangifte van ongeval” dient u zelf zoveel als mogelijk in te vullen.

Deze 2 documenten samen met een kleefbriefje van jouw ziekenfonds dient je te bezorgen aan de gerechtigd correspondent Patrick De Wilde, Balei 2 in Sint-Lievens-Houtem - GSM: 0494 13 28 53.

 

Aandachtspunten

Onze club dient deze documenten binnen de 21 kalenderdagen na datum van het ongeval te worden opgestuurd naar de KBVB. 

Komt de aangifte te laat, dan kan je niet rekenen op een tussenkomst van de KBVB! 

Na ongeveer 2 à 3 weken ontvangt onze club van de KBVB “een geneeskundig attest van herstel”, samen met het dossiernummer. Dit zal je door de club worden overhandigd. Opgelet: je betaalt in eerste instantie zelf de gemaakte medische kosten. Hou alle bewijsstukken goed bij, het dossiernummer dien je te vermelden op elk bewijsstuk. Vervolgens ga je bij jouw mutaliteit langs voor terugbetaling. Enkel het niet terugbetaalde gedeelte van de ziekenkas, kan je recuperen via de KBVB. Op het einde van de behandeling dient het “getuigschrift van herstel” te worden ingevuld door de behandelende geneesheer. Dit getuigschrift dien je samen met de bewijstukken en overzicht terugbetaling door jouw ziekenkas, aan de clubsecretaris te bezorgen. De club zal dit opsturen naar de KBVB. De KBVB zal het bedrag, verminderd met haar administratieve kosten, overschrijven op de rekening van onze club die dit bedrag zal doorstorten op de rekening van de speler of diens ouders. De club zal zelf niet tussenkomen in het betalen van de onkosten of de geleden schade m.b.t. het sportongeval, de betrokken speler dient hiervoor beroep te doen op de KBVB, zijn of haar mutualiteit, privé – of hospitalisatieverzekering.

Bij Vypconsult, één van onze sponsors, kan een interessante aanvullende sportverzekering worden afgesloten. DVV is écht een specialist op dit gebied van aanvullende sportpolissen. Zeker een aanrader !!! Bezoek hun website.

Meldpunt 'Vertrouwenspersonen'

In KVC De Toekomst Borsbeke is er geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag, onder welke vorm dan ook. De mentale, fysieke en emotionele gezondheid van spelers en speelsters staat bij ons centraal. Pesten, fysiek of verbaal geweld, seksuele intimidatie enzovoort zijn logischerwijze uit den boze. Ook klachten moeten op een correcte manier ontvangen, behandeld en opgelost te worden.

Daarom worden er vertrouwenspersonen aangesteld die je persoonlijk kan aanspreken of bereiken via mail of persoonlijk bericht van ProSoccerData.

Vertrouwenspersonen

Annelies Van Den Steen, Speelster Dames

Carine Beirens, vrijwilliger

Bart Pardaens, clubkenner

André Wijnendaele, bestuurslid

Het volledige document kan u hier aantreffen.

Warandevrienden

Beste vrienden van voetbalclub KVC De Toekomst Borsbeke,

Onze club werd gesticht in 1928! Tachtig jaar later wilden we onze club gedenken door het oprichten van een gedegen vriendenkring binnen onze club, een toepasselijke naam werd gevonden: De WARANDA vriendenkring!!!

De WARANDA is, zoals je wel weet, de groene long of het park gelegen naast onze A- en B-terreinen, alwaar onze jeugd van duiveltjes tot senioren bij het beoefenen van hun geliefde voetbalsport kunnen genieten van de gezonde lucht in een mooi en groen kader.

“WARANDA” staat plots ook voor iets helemaal anders en is zeker passend in het concept dat wij voor ogen hebben, namelijk Waar Achter Recreatie Aanhankelijkheid Naast Dienen Aantrekt.

Deze zeven woorden vatten mooi samen waar de oprichters en de leden van de vriendenkring voor staan: de nodige financiële, sociale en vriendschappelijke zuurstof leveren om de continuïteit en de toekomst van onze prachtige club te garanderen.

Hopelijk kunnen we jou overtuigen om samen met ons van dit project een succes te maken.

Sportieve groeten,
Het bestuur KVC De Toekomst Borsbeke
Samen bouwen aan de “Toekomst”
Rekeningnummer: 068-2507362-36

Deel deze pagina via je sociale netwerk ...

Wees onze ambassadeur !!!

Hoofdsponsor

Image

Wens je graag onze club te ondersteuning door middel van Sponsoring? Neem dan zeker contact met ons op.

Image

Contactgegevens

Contact Info

Clubnaam: KVC DE TOEKOMST BORSBEKE

Stamnummer: 03324

Taal: Nederlandstalig

Btw-nr: 407.724.058

Clubkleuren: Zwart-Wit

Terreinen:
Provincie Oost-Vlaanderen
Sportpark De Vrede
Pastorijstraat 12
9552 Borsbeke
+32 53 62 46 81

Bloc: 2329

e-mailadres:

info@kvcdetoekomst-borsbeke.be

Stuur ons een MAIL MET UW VRAGEN